Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge na poziomie FCE oraz CAE

Celem zajęć jest rozszerzenie znajomość języka angielskiego oraz zapoznanie z formatem danego egzaminu.

Specjalnie dobrane materiały umożliwiają pracę nad językiem pod kątem ćwiczenia technik zdawania egzaminu.

Regularne testy cząstkowe, powtórzenia materiału oraz testy przekrojowe pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce oraz osiągnięcie oczekiwanych wyników.

Close Menu