Zajęcia tematycznie dostosowane do zainteresowań nastolatków.

Zajęcia obejmują wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, mówienia, słuchania i czytania, ze szczególnym uwzględnieniem swobodnego komunikowania się.

Nauka obejmuje:

  • gruntowne powtórzenie i poszerzenie zagadnień gramatycznych
  • gruntowne powtórzenie i poszerzenie słownictwa
  • nauka rozumienia tekstu słuchanego
  • nabranie płynności i swobody w mówieniu
  • ćwiczenie swobodnej wypowiedzi ustnej
  • nauka i ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej
Close Menu