Pozytywny pierwszy kontakt dziecka z językiem obcym jest bardzo ważny, ponieważ znacząco wpływa na postrzeganie nauki języka obcego w przyszłości.

Prowadzone przeze mnie zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby dziecko zainteresować, rozbudzać wyobraźnię oraz rozwijać ogólną wiedzę i wrażliwość.

Uwielbiam pracę z dziećmi, w której niczego dzieciom nie narzucam, ale podpowiadam, zachęcam, zaciekawiam,wykorzystuję ich naturalną twórczą postawę oraz indywidualne zainteresowania.

Często wprowadzam zagadnienia z różnych dziedzin nauki (np. matematyka, przyroda), dzięki czemu dziecko wraz z nowymi słowami poznaje otaczający go świat.

Zapraszam na lekcje angielskiego, które są przygodą, bajkowym kolorowym światem, ciekawym i wartym poznania.

Zajęcia obejmują wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, mówienia, słuchania i czytania, ze szczególnym uwzględnieniem swobodnego komunikowania się.

Materiały dydaktyczne:

  • materiały autorskie
  • projekty tworzone przez dzieci
  • bajki
  • piosenki, rymowanki
  • materiały multimedialne
  • słowniki obrazkowe
Close Menu